Ochrana osobných údajov

Portál www.silviafly.sk prevádzkuje spoločnosť Sil via Fly s.r.o., IČO: 47449128, so sídlom Toplianska 10, 821 07 Bratislava 2, zapísaná v Obchodnom registri SR Mestský súd Bratislava III., odd. Sro,vložka č. 96158/B

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.silviafly.sk,  Sil via Fly s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Chránime vaše údaje

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestené v priestoroch spoločnosti. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a cestovná agentúra    Sil via Fly s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Kontaktná adresa:

Sil via Fly, s. r. o.
Toplianska 10, 821 07 Bratislava

Emailová adresa: szilasova@silviafly.sk

Možnosti odstránenia osobných údajov

V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese szilasova@silviafly.sk s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.